Audio orgel Montfoort

Psalm 68 vers 10 met bovenstem

Geloofd zij God met diepst ontzag

Amazing grace Montfoort

Marinus Muller trompet en Kees van den End Koororgel.

psalm 43: 1, 3 en 4

Con Forza 2023

Psalm 72 vers 2, 4 en 11

Psalm 72: 2, 4 en 11 met bovenstem.

psalm 42: 3 en 5
psalm 116
stille nacht
psalm 84
psalm 47: 1 en 3 (bovenstem)
basisschool Het Kompas

Hoor de eng’len zingen d’ eer

psalm 42: 1,2,4 en 5
Vaste Rots van mijn behoud
O Hoofd bedekt met wonden….
Leer mij, o HEER’ Uw lijden recht betrachten
’t Is middernacht en in de hof
psalm 87
psalm 134
psalm 136
psalm 25: 6
psalm 84
psalm 100
psalm 68
Gebed des Heeren
psalm 121
ontwaakt!
Ere zij God
psalm 68
psalm 66
psalm 116
psalm 119: 7 en 17
interview
Abide with me ’tis eventide

Pinksteren 2021

opname 2004

opname 2004

Arie van der Vlist koororgel

Arie van der Vlist kerstmuziek

Wie zingt mee Hervormingsdag

Kerstviering open middag 2021

koor Rehoboth Geldermalsen 2022

Vox Jubilans en Soli Deo Gloria19-11-2023