Audio orgel Montfoort

Psalm 68 vers 10 met bovenstem

Geloofd zij God met diepst ontzag

Amazing grace Montfoort

Marinus Muller trompet en Kees van den End Koororgel.

psalm 43: 1, 3 en 4

Psalm 72 vers 2, 4 en 11

Psalm 72: 2, 4 en 11 met bovenstem.

psalm 42: 3 en 5
psalm 116
stille nacht
psalm 84
psalm 47: 1 en 3 (bovenstem)
basisschool Het Kompas

Hoor de eng’len zingen d’ eer

psalm 42: 1,2,4 en 5
Vaste Rots van mijn behoud
O Hoofd bedekt met wonden….
Leer mij, o HEER’ Uw lijden recht betrachten
’t Is middernacht en in de hof
psalm 87
psalm 134
psalm 136
psalm 25: 6
psalm 84
psalm 100
psalm 68
Gebed des Heeren
psalm 121
ontwaakt!
Ere zij God
psalm 68
psalm 66
psalm 116
psalm 119: 7 en 17
interview
Abide with me ’tis eventide

Pinksteren 2021

opname 2004

opname 2004

Arie van der Vlist koororgel

Arie van der Vlist kerstmuziek

Wie zingt mee Hervormingsdag

Kerstviering open middag 2021